คุณอยู่ที่: UDePlaza.com ศูนย์ความช่วยเหลือ เนื้อหา

ขั้นตอนการเช็คออเดอร์สินค้าใน UDeplaza.com

2009-07-26 14:08

คลิกที่ "พื้นที่สมาชิก" ตามรูป

1 รายการซื้อสินค้า เมื่อคลิกที่เมนูนี้ จะโชว์รายการสินค้าที่คุณสั่งซื้อทั้งหมด
(สังเกตุที่แถบด้านบนสินค้าจะมีแถบรายการเมนูย่อย หลายรายการ)

29.png

2ที่แถบเมนูย่อยด้านบนเลือก "รอชำระเงิน" จะแสดงรายการสินค้าที่คุณสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้ชำระเงินไว้ทั้งหมด

30.png

3 คลิกที่ "รอยืนยันการรับเงิน" เมื่อเจ้าของร้านค้าของคุณ ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว และคุณได้ทำการยืนยันการจ่ายเงินแล้ว (อาจจะเป็นทางโทรศัพท์หรือเมล แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละร้านค้า) คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่สถานะนี้ ถ้าออเดอร์สินค้าที่คุณ โอนเงินไปแล้ว ยังอยู่ในนี้ แสดงว่า เจ้าของร้านยังไม่ได้เข้ามาทำการปรับสถานะออเดอร์สินค้าให้คุณ

31.png

4 คลิกที่ "รอจัดส่งสินค้า" ออเดอร์ของคุณเมื่อได้รับการยืนยันจ่ายเงินแล้ว จะถูกปรับมาอยู่ที่สถานะนี้(ตามรูป)

32.png

5 คลิกที่ "รอยืนยันรับสินค้า" เมื่อสินค้าได้จัดส่งแล้ว จะอยู่ที่สถานนี้ โดยเมื่อคุณได้รับสินค้าแล้ว คุณควรจะเข้าไปคลิก "ยืนยันการรับสินค้า" เพื่อช่วยให้ "ความน่าเชื่อถือ" ของร้านค้าดีๆ ได้ปรับระดับความน่าเชื่อถือด้วย

33.png

6 รายการสินค้าที่เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดจะโชว์อยู่ในเมนูนี้ "เสร็จสมบูรณ์"

34.png

01-03.PNG

คุณจะเข้ามาที่ด้านหลังร้านของคุณ(ตามรูป) ไปที่เมนู "สำหรับผู้ซื้อ"

09.png

ก่อนหน้า: วิธีใช้งานร้านค้าใน UDeplaza.com 2009-07-26 14:07

ถัดไป: การสั่งซื้อแพ็คเก็จ UDeplaza.com 2009-07-27 02:33