คุณอยู่ที่: UDePlaza.com ศูนย์ความช่วยเหลือ เนื้อหา

สถานะการสั่งซื้อ

2009-08-01 07:50

ขั้นตอนการสั่งซื้อ สำหรับผู้ซื้อ-ผู้ขายสินค้า

1. รอชำระเงิน

2. รอยืนยันรับเงิน

3. รอจัดส่งสินค้า

4. รอยืนยันรับสินค้า

5. เสร็จสมบูรณ์

 

สถานะการสั่งซื้อ

ก่อนหน้า: การตรวจสอบรายการขาย 2009-07-29 05:29

ถัดไป: ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการซื้อ-ขาย 2009-08-01 08:51