อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129144

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Tropical MICRO PELLETS

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
 • จำนวน:
 • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

  เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

  สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

PELLETS
data/files/store_4/goods_128/200908131032089831.gif
data/files/store_4/goods_126/200908131032064630.gif
data/files/store_4/goods_127/200908131032074187.jpg

A Daily Diet For All Small-Mouthed Tropical Fish

Multi-colored, granulated pellets providing superior nutrition for tetras, barbs and other small-mouthed tropical fish.

FEATURES
 1. Manufactured using a modern Bio-Technology process which aids your tropical fish in maintaining brilliant colors in indoor aquariums year round.
 2. Contains red, green and yellow granules each with different indispensable nutrients your fish require.
  • Red Granules - Animal origin Granules
   Include high quality fish meal and well balanced amino acids offering excellent palatability.
  • Green Granules - Plant origin Granules
   High in plant matter and dietary fiber which helps maintain healthy growth rates.
  • Yellow Granules - Vitamin & mineral Granules
   Helps reduce stress while activating the immune system to reduce the chances of disease.
 3. A semi-floating food, ideal for surface and mid-water feeders, that will not cloud your aquarium water.
FEEDING
Feed two to three times daily the amount your fish will completely consume within a few minutes. Care should be taken to avoid over-feeding and always remove uneaten food after feeding period.
We recommend Hikari Tropical Micro Pellets as a daily diet for
Tetras, barbs and other small mouthed tropical fish
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash
min. 42% min. 4% max. 3% max. 10% max. 12%
AVAILABLE SIZES
sample
data/files/store_4/goods_127/200908131032078553.jpg
0.77 oz (22g) Item No. 21102
1.58 oz (45g) Item No. 21108

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
Email: รหัสป้องกัน: