อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129133

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Tropical Betta Bio-Gold

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
 • จำนวน:
 • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

  เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

  สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

Gold
data/files/store_4/goods_183/200908131056239616.gif
data/files/store_4/goods_181/200908131056214936.gif
data/files/store_4/goods_182/200908131056228770.jpg

Daily, Color-Enhancing Diet For Bettas

Preferred daily diet for bettas, developed after considerable research into their nutritional requirements.

FEATURES
 1. The easy to use, free-standing, easy-measure package provides mess-free feeding while preventing over feeding. A great tool to help teach children how to feed their betta properly.
 2. Natural brilliant colors are now possible through Bio-Technology. When used as a daily diet, Hikari Betta Bio-Gold will enhance the colors of your betta while preventing fading over time.
 3. Created specifically for Bettas providing 100% of the necessary nutrients they need to stay healthy.
 4. Rich in stabilized vitamin C, Hikari Betta Bio-Gold promotes resistance to stress and immunity to infectious disease. It also promotes proper fat-deposit-free growth.
 5. Hikari Betta Bio-Gold is a floating pellet and will not cloud your aquarium water. Floating foods allow you to easily adjust the amount of food fed to avoid over-feeding.
FEEDING
Feed 1 to 3 pellets two to three times daily based on the size of your betta. Care should be taken to avoid over-feeding. Please remove uneaten food after feeding period.
We recommend Hikari Tropical Betta Bio-Gold as a daily diet for
All types of bettas.
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash
min. 38% min. 4% max. 1% max. 10% max. 12%
AVAILABLE SIZES
data/files/store_4/goods_182/200908131056225774.jpg 0.07 oz (2.5g) Item No. 19101
0.7 oz (20g) Item No. 19110

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
Email: รหัสป้องกัน: