อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129126

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Tropical First Bites

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
  • จำนวน:
  • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

    เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

    สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

  data/files/store_4/goods_85/200908131058055994.gif
data/files/store_4/goods_84/200908131058042094.gif
data/files/store_4/goods_85/200908131058052874.jpg

Great For All Types Of Fry (Newborn Fish)

Provide any newborn fish the exacting nutritional balance they require dring the earliest developmental stages of their life.

FEATURES
  1. Premium-select fish meal provides a protein and amino acid rich diet which promotes rapid growth free of dietary deformities or deficiencies.
  2. Non-dissipation of the necessary vitamins, nutrients and amino acids help your fry survive and flourish.
  3. An enhanced vitamin and mineral formulation which helps newborns develop excellent body form, superior disease resistance and proper organ development.
  4. A semi-floating food which promotes proper feeding habits while reducing waste.
FEEDING
For optimum results feed daily as often as possible the amount your fish will consume within 2 to 3 minutes. Care should be taken to avoid feeding larger quantities of food less often as it can cause a lack of nutrition. For best results feed up to four times daily an amount of food which can be consumed within a minute.
For mid-water and bottom feeders
Soak in a cup of aquarium water before feeding. This will cause the food to sink more rapidly providing these fry ready access to the nutrition.
For Live-Bearers (ovoviviparous)
They can consume Hikari First Bites right after birth.
For Egg-Layers (oviparous)
They utilize their yolk sack for nutrition right after birth. Start feeding Hikari First Bites right before their yolk sack is fully consumed.
We recommend Hikari Tropical First Bites as a daily diet for
All types of newborn fish in both fresh and saltwater environments.
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash
min. 48% min. 3% max. 1% max. 10% max. 15%
AVAILABLE SIZES
data/files/store_4/goods_85/200908131058051272.jpg 0.35 oz (10g) Item No. 20095

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ผู้ใช้ทั่วไป (2012-07-31 05:01:34)
ข้อความ:Your thinking mhactes mine - great minds think alike!
Email: รหัสป้องกัน: