อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129145

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Marine MARINE A

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
  • จำนวน:
  • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

    เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

    สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

  data/files/store_4/goods_8/200908131100089673.gif
data/files/store_4/goods_6/200908131100068939.gif
data/files/store_4/goods_6/200908131100062822.jpg

A Daily Diet For Larger Marine Fish

A superior color-enhancing diet for larger marine fish helping you keep them looking their best.

data/files/store_4/goods_7/200908131100079999.jpg data/files/store_4/goods_7/200908131100073211.gif
sample
FEATURES
  1. Utilizing Bio-Technology we can provide your fish with a nutritional package that will have them looking like they just came off the reef. You can expect those rich, brilliant colors you bought your marine fish for. Excellent for fish larger than 10 cm (4 inches) in length.
  2. Becomes sponge-like in water thereby improving the acceptance by most marine fishes. The sponge-like texture allows us to eliminate any clouding of the water and the hesitation most marine fish have to accepting a hard, pellet-type food.
  3. Easily digested by all marine animals, reduces excessive fish waste and the associated water quality problems.
  4. Rich in stabilized vitamin C, promotes resistance to stress and immunity to infectious disease.
FEEDING
Feed no more than your pet will consume within two minutes two to three times each day based on size. As Hikari Tropical Marine-A is a very powerful food, care should be taken to avoid over-feeding and always remove uneaten food after feeding period.
We recommend Hikari Marine Marine-A as a daily diet for
All kinds of marine fish larger than 10 cm (4 inches) in length
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash
min. 47% min. 5% max. 3% max. 10% max. 17%
AVAILABLE SIZES
sample
data/files/store_4/goods_7/200908131100079999.jpg
3.87 oz (110g) Item No. 25121

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
Email: รหัสป้องกัน: