อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129138

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Marine MARINE S

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
  • จำนวน:
  • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

    เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

    สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

  data/files/store_4/goods_112/200908131101521719.gif
data/files/store_4/goods_110/200908131101506693.gif
data/files/store_4/goods_111/200908131101519648.jpg

A Daily Diet For Smaller Marine Fish

The perfect diet for all smaller marine fish providing all the nutrition they can handle.

data/files/store_4/goods_111/200908131101513644.jpg data/files/store_4/goods_111/200908131101518009.gif
sample
FEATURES
  1. Full of essential fatty acids DHA and EPA, high quality animal proteins, necessary vitamins and minerals this diet helps improve immunity to disease brought about by stress associated with life in an enclosed marine environment.
  2. Allows your marine fish to quickly acclimate to their new environment by establishing proper metabolism while working to keep their digestive system resistant to bacterial and fungal infections.
  3. Offers improved growth rates and superb coloration. Have your new arrivals looking like they just came off the reef!
  4. The slowly sinking, soft pellet allows fish at all levels of the aquarium ready access to its nutrition. Best of all, Hikari Tropical Marine-S will not cloud the water.
FEEDING
Feed no more than your pet will consume within two minutes two to three times each day based on size. Care should be taken to avoid over-feeding and always remove uneaten food after feeding period.
We recommend Hikari Marine Marine-S as a daily diet for
All kinds of smaller marine fish
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash
min. 48% min. 8% max. 4% max. 10% max. 18%
AVAILABLE SIZES
sample
data/files/store_4/goods_111/200908131101513644.jpg
1.76 oz (50g) Item No. 25210

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
Email: รหัสป้องกัน: