อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129130

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Cichlid Sinking Cichlid Excel

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
 • จำนวน:
 • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

  เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

  สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

data/files/store_4/goods_26/200908131103462410.gif
data/files/store_4/goods_25/200908131103457859.gif
data/files/store_4/goods_26/200908131103462828.jpg

A Daily Diet For Herbivorous Cichlids And Larger Tropical Fish.

A specially formulated daily diet for herbivorous (plant eating) cichlids and larger tropical fish offering higher levels of vegetable matter.

data/files/store_4/goods_26/200908131103467340.jpg data/files/store_4/goods_25/200908131103452990.gif
sample
FEATURES
 1. A perfect balance of natural ingredients meant to meet the nutritional demands of most herbivorous fish offering a taste even the most finicky eater will love.
 2. Use of the inner most portion of the wheat-germ kernel offers more rapid digestion and beneficial natural nutrients your freshwater herbivore craves.
 3. Contains pure-cultured Spirulina offering vibrant, natural color enhancing capacity.
 4. Contains stabilized vitamin C which won't degrade over time as easily as non-stabilized vitamin C and supports a healthy immune system.
 5. Trust the originator of premium aquatic diets when you're looking for the best!
FEEDING
Feed two to three times daily the amount your fish will completely consume in a few minutes. Care should be taken to avoid over-feeding and always remove uneaten food after feeding period.
We recommend Hikari Cichlid Sinkign Cichlid Excel as a daily diet for
All types of herbivorous cichlids and larger tropical fish who respond well to a diet rich in vegetable matter.
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash Phosphorus
min. 37% min. 6.0% max. 3.0% max. 10% max. 15% min.0.8%
AVAILABLE SIZES
sample
data/files/store_4/goods_26/200908131103467340.jpg
0.35oz (100g) Item No.14620
12oz (342g) Item No.14633

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
Email: รหัสป้องกัน: