อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129123

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Cichlid Cichlid Bio-Gold+

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
  • จำนวน:
  • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

    เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

    สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

data/files/store_4/goods_193/200908131106335000.gif
data/files/store_4/goods_191/200908131106315327.gif
data/files/store_4/goods_193/200908131106339049.jpg

A Daily Diet For Carnivorous Cichlids and Larger Tropical FIsh.

A poweful color enhancing daily diet for carnivorous cichlids and larger tropical fish containing beneficial living microorganisms.

FEATURES
  1. Expect vivid and vibrant coloration, not possible with other diets, as a direct result of the high levels of pure cultured Spirulina and highly purified Astaxanthin.
  2. Offering a super-charged nutritional balance plus beneficial living microorganisms that promote the most rapid, fat-deposit-free growth available today!
  3. Contains stabilized vitamin C which promotes resistance to stress and immunity to infectious disease thereby allowing your pet their best chance at maintaining good, long-term health.
FEEDING
Feed two to three times daily the amount your fish will completely consume in a few minutes.
Care should be taken to avoid over-feeding and always remove any uneaten food after the feeding period. Ask you retailer about our other Cichlid diets; Cichlid Staple, Cichlid Gold and Cichlid Excel.
You must feed Cichlid Bio-Gold+ continuously for your fish to experience the full impact of the beneficial living microorganisms.
We recommend Hikari Cichlid Cichlid Bio-Gold+ as a daily diet for
Carnivorous cichlid cnd larger tropial fish
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash Phosphorus
min. 45% min. 5% max. 2% max. 10% max.15% min. 1%
AVAILABLE SIZES
mini pellet samples
 data/files/store_4/goods_192/200908131106327005.jpg
2 oz (57g) Item No. 15211
8.8 oz (250g) Item No. 15228
medium pellet samples
 data/files/store_4/goods_192/200908131106328603.jpg
8.8 oz (250g) Item No. 15328

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
Email: รหัสป้องกัน: