อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129129

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Cichlid Cichlid Excel

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
  • จำนวน:
  • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

    เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

    สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

Excel
data/files/store_4/goods_181/200908131116212593.gif
data/files/store_4/goods_179/200908131116191166.gif
data/files/store_4/goods_180/200908131116207270.jpg

A Daily Diet For Herbivorous Cichlids And Larger Tropical Fish

A specially formulated daily diet for herbivorous (plant eating) cichlids and larger tropical fish offering higher levels of vegetable matter.

FEATURES
  1. A perfect balance of natural ingredients meant to meet the nutritional demands of most herbivorous fish.
  2. Contains wheat-germ which naturally offers significant amounts of vitamin E to promote long-term health and vigor plus linoleic acid which promotes healthy organs and improved reproductive capacity. The digestive characteristics of wheat-germ allow your fish to take full advantage of the complete nutrition in each Hikari Cichlid Excel pellet.
  3. In our quest for the best ingredients, only pure cultured Spirulina is used offering a vibrant color enhancing effect not normally seen with competitive brands.
  4. Hikari Cichlid Excel is high in stabilized vitamin C which promotes resistance to stress and immunity to infectious disease thereby allowing your pet their best chance at maintaining good health.
FEEDING
Feed two to three times daily the amount your fish will completely consume in a few minutes. Care should be taken to avoid over-feeding. Please remove uneaten food after the feeding period.
We recommend Hikari Cichlid Cichlid Excel as a daily diet for
All types of herbivorous cichlids and larger tropical fish who respond well to a diet rich in vegetable matter
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash
min. 35% min. 4% max. 3% max. 10% max. 10%
AVAILABLE SIZES
mini pellet sample
data/files/store_4/goods_180/200908131116206008.jpg
2 oz (57g) Item No. 14211
8.8 oz (250g) Item No. 14228
medium pellet sample
data/files/store_4/goods_180/200908131116203910.jpg
2 oz (57g) Item No. 14311
8.8 oz (250g) Item No. 14328

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
Email: รหัสป้องกัน: