อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129122

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Reptile TURTLE STICKS

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
 • จำนวน:
 • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

  เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

  สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

STICKS
data/files/store_4/goods_127/200908131122076944.gif
data/files/store_4/goods_126/200908131122061961.gif
data/files/store_4/goods_127/200908131122077091.jpg

A Daily Diet For Aquatic Turtles

An aquatic turtle diet offering complete and balanced nutrition that addresses most of the common problems hobbyists encounter.

data/files/store_4/goods_126/200908131122067021.jpg data/files/store_4/goods_127/200908131122073016.gif
sample
FEATURES
 1. Contains three distinct colored sticks each with different indispensable nutrients for your aquatic turtle.
  • Yellow Stick - Staple Nutrition Stick
   Contains the highest quality proteins, minerals and multi-vitamins to promote growth and help keep aquatic turtles in peak condition.
  • Green Stick - Calcium Stick
   Rich in lactic acid calcium for improved shell structure while helping prevent disease caused by calcium deficiency.
  • Red Stick - Conditioning Stick
   Contains chitosan extracted from crustaceans to activate a turtle's metabolism and make their skin more resilient.
 2. Easily digestible thereby reducing waste and the associated water quality problems.
 3. Absorbs water easily and quickly becoming soft while retaining it's shape. Will not cloud your water.
FEEDING
Feed several times daily the amount your turtle will completely consume within ten minutes. Care should be taken to avoid over-feeding and always remove uneaten food after feeding period.
We recommend Hikari Reptile Turtle Sticks as a daily diet for
All kinds of aquatic turtles and some amphibians
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash
min. 40% min. 7% max. 2% max. 10% max. 11%
AVAILABLE SIZES
sample
data/files/store_4/goods_126/200908131122067021.jpg
1.86 oz (53g) Item No. 21110
New Variety 14.8oz (420g) Item No. 27138

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
Email: รหัสป้องกัน: