อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129141

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการเรียกดูสินค้า

Hikari Bio-Pure FD BLOOD WORMS

ราคา: 0.00
ยี่ห้อ: Hikari
ประวัติการขาย: ขายไปแล้ว 0 ชิ้น( 0 ความคิดเห็น )
พื้นที่: อุดรธานี
 • จำนวน:
 • ชิ้น(จำนวน0ชิ้น)

  เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เรียบร้อย

  สินค้าในรถเข็น 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 658.00

  data/files/store_4/goods_68/200908131124283068.gif
data/files/store_4/goods_67/200908131124272677.gif
data/files/store_4/goods_68/200908131124283223.jpg

Loose Blood Worms With An Easy-FeedTM Top, Great For Most Carnivorous Fish

A pharmaceutically freeze dried food loaded with bio-encapsulated multi-vitamin offering superior nutrition and palatability.

data/files/store_4/goods_68/200908131124282328.jpg
sample
FEATURES
 1. Look for the natural, bright red color signifying the superior quality only Hikari can offer. One feeding and you'll understand why we call Hikari Bio-Pure FD the world's finest freeze dried aquatic diets.
 2. Our exclusive, pharmaceutical grade freeze-drying process allows us to maintain the original taste, texture and nutrition of the live animal. An excellent alternative to live food, free of foul odor and parasites offering excellent nutrition without risk.
 3. Loaded with bio-encapsulated multi-vitamins to improve the overall health of your pet while reducing stress and stress related disease.
 4. Nitrogen charging and oxygen absorbers packed inside each can maintain freshness while reducing the chances of fatty acid oxidation common with competitive items.
 5. The higher protein levels allow you to use this food as a daily diet or treat.
 6. When sprinkled from the patented Easy-Feed top the loose blood worms quickly hydrate reverting to their natural state when put in water.
FEEDING
Feed two to three times daily the amount your fish will completely consume in a few minutes. Care should be taken to avoid over-feeding.
Hikari Bio-Pure FD Blood Worms is best for
Most tropical fish and goldfish.
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein Crude Fat Crude Fiber Moisture Crude Ash
min. 65% min. 5.0% max. 3.5% max. 6.5% max. 0.1%
AVAILABLE SIZES
sample
data/files/store_4/goods_68/200908131124282328.jpg
0.42 oz (12g) Item No. 33201

ความคิดเห็นล่าสุด

ไม่มีรายการ
ผู้ใช้ทั่วไป (2012-07-30 21:56:41)
ข้อความ:I really appreciate free, succinct, reallibe data like this.
Email: รหัสป้องกัน: